Мероприятия в овощната градина.Солеви разтвори контролират сивото гниене по време на съхранение.

В едно скорошно

проучване, бразилски изследователи показаха ефективността на някои солеви разтвори, използвани за контрол на развитието на гъбата Botritis cinerea, причинителя на сиво гниене в десертно грозде след прибиране на реколтата.

Работата , извършена от изследователите Хамис Юсефа и Серхио Руфо Роберто е публикувана в научното списание Postharvest Biology and The Technology. Експериментите с използването на ин витро методи са показали, че солеви разтвори на калиев сорбат, калиев карбонат, калиев бикарбонат и ниска концентрация на калциев хелат може да затрудни развитието на мицела на Botrytis.
Полските тестове са проведени в град Парана (Paranà) в южната част на Бразилия, в област, която, подобно на Италия със своите климатични условия, предразполага към епифитотия сивото гниене по гроздето. Честотата на заболяването е била изследвана в два различни периоди: след един месец, по време на съхранение след прибиране на реколтата - при температура от около +2°С и една седмица след прибиране - при температура от около плюс 22°С
Проучването предвижда използването на солеви разтвори в 1% концентрация в три варианта:
1) обработка една седмица преди прибиране на реколтата;
2) потапяне на гроздовете в разтвор в периода след прибиране на реколтата;
3) предварителна обработка и обработка след прибиране на реколтата.
Всички варианти на експеримента показват намаляване на заболеваемостта в сравнение с контролата (без обработка). Сред солите, използвани за обработка преди беритба (вариант 1), най-голямата ефективност е установена при приложение на калиев бикарбонат, докато при вариант 2 (след прибиране на реколтата) най-ефективен се оказва калиевия сорбат.
Използваните соли, освен че не показват фитотоксичност при експериментални условия, нямат остатъчни токсични вещества в продукцията и са безопасни за потребителя. Ако се прилагат преди прибиране на реколтата, те могат да станат жизнеспособна алтернатива за намаляване развитието на сивото гниене по време на съхранението на десертното грозде.