Тютюневият прах (смлени

тютюневи листа) съдържа 2,5% азот, 3,1% калий, 2,1% фосфор, благодарение на което се подобрява храненето на растенията и се повишава микробиологичната активност на почвата. Тютюневият прах се внася в почвата през пролетта и есента преди окопаване. С това торене се увеличава добивътприягодоплодните и зеленчуците до 40% и се подобрява качеството на продуктите.

Приложение:

  • при прекопаване се внасят 2 - 4 г / м2;
  • при засаждане на дървета и храсти в ямата за засаждане се внасят 0,5 кг тютюнев прах;
  • при сеитба на тревни площи и цветна леха - 1 буркан тютюнев прах се смесва с горния почвен слой, полива се и след това се сеят семената;
  • пре засаждате на цветя в саксии, смесвайте тютюнев прах с почва и пясък в съотношение 1:1:1;
  • като основно торенетютюневият прах се използва в доза до 40 г/м2 веднъж на три години.