Растително защитни мероприятия в овощната градина.Калиевият перманганат е подходящ при високи температури.

Калиевият

перманганат е използван като фунгицид в миналото, когато агрохимията не е била добре развита. Сега употребата му е по-ограничена, поради наличие на по-ефикасни средства за растителна защита.

Действа срещу брашнести мани

Едно от качествата на калиевият перманганат е действието му срещу брашнестите мани призеленчуци, лозя и овошки, т.е. той се явява заместител на серните препарати. По-подходящ е от сярата в случаите, когато се налагат пръскания при по-ниски или по-високи температури, когато тя не е ефикасна или дава пригори.

През вегетацията

За пръскане през вегетацията калиевият перманганат се използва в 0,12% (12 г на 10 литра вода). За да не се получат изгаряния, разтворът се неутрализира с гасена вар – 0 , ,75% (750 г на 10 литра вода. За едновременна борба и с маната по лозата, калиевият перманганат може да се прибави (в същото количество) към бордолезовия разтвор.