Подхранване на растенията с йод.

Йодът е един от

многобройните микроелементи, които са доста разпространени в природата, но се срещат в много малки концентрации, поради това са сравнително редки вещества.

Въпреки малките количества в повечето почви йодът е напълно достатъчен за нормалното развитие на растенията. В последно време опитите са показали, че йодът е:
 

  1. Способен да увеличава съдържанието на витамин С в някои култури, в частност, при пипера.
  2. Оказва благотворно влияе на добива , тъй като стимулира растежа и развитието на културите.
  3. Положително влияе на размера, оцветяването, а също и на вкуса на плода.

Такова многостранно въздействие на йода върху растенията се обяснява преди всичко с това, че с негова помощв растенията се подобрява усвояемостта на азота. А азотът е един от главните елементи, от който се нуждаят растениятаза по-добро развитие.

Така че използването на йода, за подхранването на пипера е напълно научно обосновано. Нуждите за нормалното развитие на растенията от йод са съвсем малки, затова отделни разновидности натор съдържащи елементане се произвеждат. Йодът се съдържа в оборскиятор, в дървесната пепел и така чрез тях се използва заторене на растенията.