Календар на овощаря за месец август

През август продължават мероприятията по растителна  защита при отделните овощни видове.

При ябълката е необходимо да се следи прогнозата за развитието на ябълковия плодов червей и при сигнал от регионалните служби по растителна защита(РСРЗ) да се третира с един от следните препарати: Агрия 1050 – 0,15%; Нуреле Д – 0,05%; Релдан 50 ЕК – 0,1% и др. Със същите препарати се третират крушата и дюлята. В сливовите насаждения се следи за намножаване на сливовия плодов червей (праг на икономическа вредност от 0,8 – 1% пресни вгризвания на дърво). Препаратите по растителна  защита, с които биха могли да се третират насажденията са: Сумитион 100 ЕК – 0,07%; Вазтак 10 ЕК – 0,012%; Талстар 10 ЕК – 0,03% и др.

В прасковените насаждения се следи за праг на икономическата вредност при източния плодов червей, който е 1,5% пресни вгризвания на дърво. След подаване на сигнал от РСРЗ се извърши третиране с един от препаратите: Актелик 50 ЕК – 0,15% ; Сумитион 100 ЕК – 0,06%; Шерпа 25 ЕК – 0,025%; Карате макс – 0,02% и др. В овощните градини продължава да се провежда механична и химична борба с плевелите в редовете и междуредията.

През месеца се прибират среднокъсните сортове праскови: Крестхейвън, Глоухейвън, Хале, нектариновите сортове, както и сортовете, предназначени за преработка. Извършва се беритбата на средноранните сортове ябълки – Примруж и Молиз делишес, на крушовите сортове – Старкримсон, Вилямова масловка, Клапов любимец и др. и на сливовите сортове – Зелена и Алтанова ренглода.

Месец август е най-благоприятен за облагородяване в овощните питомници.

Aвгуст e месецът, който е много важен по отношение на поддържането на оптимален воден режим при овощните видове.

Младите дървета, чиято коренова система все още не е изградена, са чувствителни към летните засушавания. Добре е да се направят две или три поливки които ще се отразят благоприятно на овощните градини. За засилване на ефектът е добре да се мулчират полятите околостъблени чаши. През август усилено нарастват плодовете при ябълката и крушата. Това налага правилно да бъде подържана пределната полска влагоемност. При останалите овощни видове трябва да се поддържа 85% ППВ (пределна полска влагоемност).

В ягодовите насаждения може да се попълнят празните места . В края на месеца ягодите започват да залагат цветни пъпки. Подхранването с фосфорен тор благоприятства този процес. Преди внасяне на торовете е добре да бъде направен почвен анализ.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates