Лозарство - интересни статии. Всичко за лозарството.

Понякога в резултат на

неправилна резитба, нанасяне на механични повреди при обработката, повреди от вредители и недостатъчни грижи, лозите отслабват. Формата им се нарушава и те закържавяват. За възстановяване на формировката и жизнеността на такива лози, за да могат те да започнат отново да растат и плододават нормално, особено голямо значение има извършването на правилна резитба. При такива случаи се налага внимателно да се почистят всички сухи части на главината, да се подменят силно повредените засъхващи рамена и да се оставят къси резервни чепове. При много слаб растеж на лозите за една година не трябва да се оставят никакви гроздове. Появилите се реся се премахват още през пролетта. За да се облекчи формирането, прилага се частична резитба. При това не трябва да се забравя, че възстановяването на лозите само с помощта на резитбата е невъзможно. Едновременно с това трябва да се прилагат всички необходими агротехнически мероприятия и на първо място добра обработка на почвата и торене.

Изоставените лози, на които една или няколко години изобщо не е извършвана никаква резитба, обикновено са с по-голям брой тънки и разклонени рамена и със слабо растящи леторасти.

При резитбата на такива лози най-напред трябва да се оставят достатъчен брой резервни чепове. За целта могат да се използват леторасти, добре разположени с оглед бъдещото формиране и които имат поне 4-5 узрели междувъзлия. Тези леторасти се режат на чепове с 1-2 очи, от които поради намаленото натоварване ще се развият достатъчно силни леторасти. На следващата година продължава формирането на главините , като при смесените резитби се оставят плодни пръчки или стрелки и необходимият брой чепове, а при чашовидна резитба постепенно се оформят рамена с чепове с по 2 очи. Занемарените лози трябва, общо взето, да се натоварват значително по-ниско (1/2 или 1/3 от нормалния брой очи). С подобряваше на грижете и засилване на лозите постепенно се увеличава и тяхното натоварване през следващите години.

При подмладяването на стари лозя трябва да се имат предвид всички разгледани прийоми за възстановяване. Основното, което трябва да се има предвид, е постепенното изрязване на старите рамена и заместването им с нови по разгледаните способи.