Лозарство - интересни статии. Всичко за лозарството.

Празните места в плододаващите

лозя се попълват чрез отводи. В нашата практика се прилагат два вида отводи: обикновен отвод (отвеждане на пръчка) и отвеждане на цяла главина (гъткане). И при двата вида до мястото на липсващата лоза, под повърхността на почвата се отвеждат едногодишни пръчки. Над повърхността на лочвата точно на мястото на липсващата лоза ce оставят 2-3 очи от отведената пръчка. От тези именно части на пръчката се формират бъдещите лози.

При обикновения отвод в началото на втората година положената в земята пръчка се отрязва от майчината главина. Надземната част, от която ще се формира новата лоза, се реже както обикновена млада лоза. Не трябва да се страхуваме от претоварване с леторасти, защото колкото повече бъдат листата, толкова по-добре и по-силно ще се вкорени отводът. Затова при възможност резитбата на младата лоза се прави на 2 чепа с по 2 очи. Следващите резитби за формиране на новата лоза се извършват по описаните начини според това, каква формировка искаме да получим.

При отвеждане на главина трябва да се държи сметка, че от една лоза, на която до потапянето й (гъткането) е имало 15-20 летораста и повече, след гъткането се оставят само 4-6 очи – частта и двете пръчки, които се намират над земята. В резултат на това потопената главина се явява недонатоварена и леторастите силно избуяват. Това затруднява до известна степен по-нататъшната работа по формиране на младата лоза и води до известна загуба от добива, който би могъл да се получи още в началото.

Затова при гъткане на силни лози на частта от пръчките, извадени над повърхността , трябва да се оставят повече очи и при резитбата бързо да се формират новите лози за нормално плододаване.

Както е известно, при катавлака новите лози продължават да се снабдяват с хранителни вещества от кореновата система на потопената (глътнатата) лоза.