Лозарство - интересни статии. Всичко за лозарството.

Празните места в плододаващите

лозя се попълват чрез отводи. В нашата практика се прилагат два вида отводи: обикновен отвод (отвеждане на пръчка) и отвеждане на цяла главина (гъткане). И при двата вида до мястото на липсващата лоза, под повърхността на почвата се отвеждат едногодишни пръчки. Над повърхността на лочвата точно на мястото на липсващата лоза ce оставят 2-3 очи от отведената пръчка. От тези именно части на пръчката се формират бъдещите лози.

При обикновения отвод в началото на втората година положената в земята пръчка се отрязва от майчината главина. Надземната част, от която ще се формира новата лоза, се реже както обикновена млада лоза. Не трябва да се страхуваме от претоварване с леторасти, защото колкото повече бъдат листата, толкова по-добре и по-силно ще се вкорени отводът. Затова при възможност резитбата на младата лоза се прави на 2 чепа с по 2 очи. Следващите резитби за формиране на новата лоза се извършват по описаните начини според това , каква формировка искаме да получим.

При отвеждане на главина трябва да се държи сметка, че от една лоза, на която до потапянето й (гъткането) е имало 15-20 летораста и повече, след гъткането се оставят само 4-6 очи – частта и двете пръчки, които се намират над земята. В резултат на това потопената главина се явява недонатоварена и леторастите силно избуяват. Това затруднява до известна степен по-нататъшната работа по формиране на младата лоза и води до известна загуба от добива, който би могъл да се получи още в началото.

Затова при гъткане на силни лози на частта от пръчките, извадени над повърхността, трябва да се оставят повече очи и при резитбата бързо да се формират новите лози за нормално плододаване.

Както е известно, при катавлака новите лози продължават да се снабдяват с хранителни вещества от кореновата система на потопената (глътнатата) лоза.