Бактерийното гниене по лозата е опасно, защото бактерията причинител (Erwinia vitivora) се запазва в почвата и заразените лози.

. Тя се разпространява с калеми и лозов

посадъчен материал.

. Условия за развитието на т.нар. чернилка се създават при съхраняване на облагородени лози в заразен и преовлажнен пясък и при отглеждане на лозата на тежки и неотцедливи почви.

Какви са признаците на бактерийно гниене по лозата?

. При засаждане на заразени лози, за 3-4 години насажденията се разреждат, а при тежки зими лозите пропадат и загиват.

. По леторастите се появяват раковинни повреди.

. След обелване на кората се виждат воднисти до кафяви разрастващи се петна.

. По листата се появяват дребни воднисти точици.

. По-късно развитите зърна се спаружват.

. Върховете на леторастите се изкривяват и изсъхват.

. Растенията видимо изостават в развитието си.

Борба с бактерийно гниене по лозата

. Агротехническият метод ще ви спаси от това заболяване.

. Прави се обеззаразяване на съхранявания материал с препарати и растежни регулатори.

. Налага се листно подхранване с торове за предпазване на растенията от заболявания и намаляване на стресовите реакции в тях.

, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));