Когато са повредени само част от очите по едногодишните пръчки, преди резитбата на лозите трябва да се уточни какъв е процентът на повредените очи. В съответствие с него при

резитбата се увеличава натоварването на лозите с плодни очи. Още по-добре е, ако резитбата се извърши след набъбването на пъпките , за да може да се подберат плодни пръчки с повече запазени очи. Когато на лозата има подходящи колтуци, те също могат да се използват.

Ако измръзването на лозата е по-силно и зимните, очи са повредени напълно, всички едногодишни пръчки се изрязват до основата. От спящите пъпки по рамената и стъблото покарват лакомци. Чрез филизене се подбират най-подходящите от тях за възстановяването на лозите.

При изключително силни студове надземните части на лозата може да загинат напълно. Едногодишните пръчки на такива главини се изрязват до основата и се изчаква напъпването на лозите. Възможно е от основата на стъблото, която е била в снега, да се развият някои оцелели спящи пъпки. Ако не се развият никакви лакомци, главината се прерязва и се облагородява на разцеп. Подземното стъбло и корените на лозата остават живи повече от 3-4 години след загиването на надземните части. Ето защо присаждането на разцеп може да се извърши и на втората година след измръзването.