Присаждане на лоза на разцеп

Времето за присаждане на разцеп подготовката на подложката, събирането и съхранението на калемите са същите, както при копулацията. Разликата е в

направата на отрезите. Избраният за подложка летораст прерязвате напречно на 3-4 см над възела (коляното). След това почти до него правите разцеп по диаметъра. От двете страни под възела на калемчето, еднакво дебело с подложката, правите коси отрези, така че да
се оформи клин. Така подготвено го пъхвате в разцепа и привързвате с памучен конец. Оттук нататък постъпвате както при копулацията.
Успехът на присаждането и при двата начина много зависи от гладкостта на отрезите. Затова използвайте безупречно остро ножче. От значение са и метеорологичните условия. Когато времето е по-влажно и относително хладно, калемът не засъхва и срастването е по-сигурно. Затова е и добре да засенчите мястото на присаждането. За да не засъхват отрезите по време на манипулацията , най-добре е да присаждате сутрин до 9 часа и надвечер след 17 часа. В хладно и влажно време може през целия ден.