Обикновена копулация при лозата

Най-подходящото място за поставяне на калема е зоната на вдървесиняването. Нея ще установите чрез внимателно опипване с пръсти. В тази зона откъм

страната на горното зимно око правите кос отрез (под ъгъл около 30 градуса) през междувъзлието. Подготвяте калема, като прерязвате филиза, еднакво дебел с подложката, на около 2 см под лист и на около сантиметър над него (от един филиз може да се вземат няколко калема). В пазвата на листа има пъпка. Тя може и да е незабележима , но добре е да е започнала да се развива, т. е. колтученето да е достигнало 1-2 см дължина. Две трети от листната петура премахвате. От страната на пъпката на около половин сантиметър под нея правите кос отрез, еднакъв по наклон и размер с отреза на подложката. Веднага след това поставяте калема върху подложката, така че отрезите напълно да се покрият. Двете части привързвате с памучен конец, без да правите възли, а само усуквате краищата му. Някои с успех използват вместо конец изолирбанд. Ако до час върху калема се появи капка, значи, че соковете са преминали в него и съединяването е успешно. Присадения филиз трябва да привържете към колче, за да избегнете повредите от вятъра. След 2-3 седмици пъпката се развива, срастването е станало и тогава задължително снемате превръзката.