Мероприятия в овощната градина.Грижите в лозята продължават. Грижите, които трябва да полагаме при асмите и лозите в градината през този период са с цел създаване на оптимално проветрение и просветляване на

растенията. С това ще постигнем по-добра и качествена реколта.

Ако не сте премахнали излишните безплодни леторасти все още може да го направите. По този начин се създадава възможност за огряване на останалите леторасти и гроздове от слънцето. Това спомага за по-добро развитие и узряване на леторастите и максимално обагряне и узряване на гроздовете.

Ако прецените , че гроздовете са прекалено много за отделното растение също може да ги проредите, като оставите тези, които са разположени по-близо до основата на летораста. Оптималното натоварване на всяка лоза трябва да е съобразено със силата на растеж и конкретното физиологично и здравно състояние на растението.

При асмите, както и при стъблено отглежданите лозя периодично трябва да превързваме леторастите към съответната конструкция, за да не се прекършат от тежестта на наедрявящите зърна и от вятъра.