Мероприятия в лозята. Гроздето за съхранение трябва да е добре узряло. Към края на септември започва прибирането на гроздовата реколта. През месеца продължават да зреят и някои десертни сортове. При тези

сортове гроздето се прибира на 2-3 пъти според момента на узряване.

Гроздовете внимателно се отрязват с ножица и се почистват от повредените зърна.

Помещенията, в които ще се съхранява десертното грозде трябва да са добре почистени и дезинфекцирани - преди всичко те трябва да бъдат чисти, прохладни и да могат лесно да се проветряват.

При винените сортове грозде гроздобера приключва към края на октомври.

При прибирането на гроздето във влажно време трябва да знаете, че макар и обрано , то се напада от сиво гниене. Затова е важно да го берете в сухо време, а гроздето да се съхранява при температура от 5 до 7,5 градуса.

Гроздоберът трябва да започне при не по-малко от 20-22% захарност при червените, а при белите сортове 16-18%. Захарното съдържание може да се определи при домашни условия с битов захаромер.

След беритбата, ако лозите са засадени на по-бедни почви и имат сравнително слаб растеж, наторете с добре угнил оборски тор (3-4 т/дка). Ако торът е овчи разхвърляйте по 1,5-2 т/дка. Внесете и фосфорни торове(60-70 кг/дка) и калиеви - по 30-40 кг/дка. Тези торови норми разхвърлете преди обработката на почвата, за да се заровят на дълбочина 20-30 см.