Мероприятия в лозята. Претоварените с грозде лози имат по-ниска студоустойчивост. Известно е, че ако лозовите храсти са били претоварени с грозде , те ще имат по-ниска студоустойчивост, от растения които

предната година са били с нормален добив или пък съвсем не са имали добив. Тъй като те по този начин са натрупали по-голям запас хранителни вещества.

ВНИМАНИЕ!

При понижаване запаса от хранителни вещества, дори и при по-топла зима, с незначителни студове, може да се получи значително увреждане на очите. Това се дължи на факта, че в топли дни лозовите храсти значително по-бързо губят пластични вещества отколкото по време на студ.

Затова дори слабо понижаване на температурите може да доведе до измръзване на отслабени храсти.