Мероприятия в лозята.

Защо загиват лозите при ниски температури?

Лозите както вече видяхме измръзват при -5-6°С, пръчката става твърда и хрупкава, при пречупване се чува силен звук.

На какво се дължи това измръзване? Част от клетъчното съдържание се превръща в лед - така както при понижение на температурата при воден разтвор замръзва само водата , а концентрацията се повишава, така и при лозите при по-нататъшно падане на температурата в клетъчния сок остава все по малко вода и разтвор, а накрая спира движението му, спира способността да дишат, а следователно и да живеят. Приблизително същата картина се получава и при силно нагряване.

При зимуващите пъпки, ако дълго време не получават хранителни вещества вследствие на замръзване на разтвора, в които се намират, те те рано или късно ще загинат.

ВАЖНО! Нужна е достатъчна влага по време на зимуването на лозите, а също и оптимално количество на хранителни вещества както при едногодишната, така и при многогодишната дървесина!