Мероприятия в лозята.

Защо загиват лозите при ниски температури?

Лозите както вече видяхме измръзват при -5-6°С, пръчката става твърда и хрупкава, при пречупване се чува силен звук.

На какво се дължи това измръзване? Част от клетъчното съдържание се превръща в лед - така както при понижение на температурата при воден разтвор замръзва само водата, а концентрацията се повишава, така и при лозите при по-нататъшно падане на температурата в клетъчния сок остава все по малко вода и разтвор, а накрая спира движението му, спира способността да дишат, а следователно и да живеят. Приблизително същата картина се получава и при силно нагряване.

При зимуващите пъпки, ако дълго време не получават хранителни вещества вследствие на замръзване на разтвора, в които се намират, те те рано или късно ще загинат.

ВАЖНО! Нужна е достатъчна влага по време на зимуването на лозите, а също и оптимално количество на хранителни вещества както при едногодишната, така и при многогодишната дървесина!

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));