Мероприятия в овощната градина. Резитби при установено измръзване на лозите. В зависимост от установения процент на измръзналите очи се коригира възприетото натоварване на лозите.

Така при загиване до 20-25% от главните пъпки на зимните очи се извършва нормална резтба на лозите . При измръзване на по-висок процент пъпки, за да се получи нормална реколта се прави компенсираща резитба, при която броят на оставените очи се увеличава пропорционално на повредените.

Ако компенсацията при формировките с къса резитба - чашовидна, двустранен средностъблен кордон и кордон Роая, не може да се постигне само с чепове, оставят се и стрелки или плодни прьчки. При формировките със смесени резитби (с чепове и плодни пръчки) се оставят завишен брой чепове за формиране на бъдещите плодни звена. Броят на плодните пръчки също се увеличава, като се подбират добре узрели, средно дебели и дори по-тънки пръчки, както и запазени колтуци. По тях има повече здрави пъпки отколкото върху дебелите, с широка сърцевина пръчки.

При изключително силни (под минус 27-28°С) и продължителни студове надземните органи на лозата може да загинат напълно. Тогава наред с едногодишните пръчки се изрязват и кордоните заедно с рамената по тях и се изчаква напълването. Стъблата обаче се запазват. Възможно е от основната част на стъблото, която е била защитена със сняг или почва , да покарат лакомци. При филизенето се запазват два по-силни и с добро разположение летораста и с тях започва възстановяването на лозите. Следващите операции на зелено и резитби на зряло са както при създаването на средностъблен и или високостъблени формировки.