Мероприятия в лозята.

Кога да торим лозите с NPK?

От оптималното задоволяване на потребностите на лозата зависи количеството и качеството на гроздовата реколта.

Основните елементи потребни за нормална вегетация са азот, фосфор и калий. Внасянето им в почвата може да стане от късна есен до ранна пролет - преди набъбване на пъпките на лозата.Единственото условие е торовете да се разхвърлят преди основна обработка на почвата, за да попаднат близо до корените на растението. Затова тези от вас, които не са смогнали да наторят есента, могат да го направят сега до края на месец февруари, преди да обработят почвата.

Торове подходящи заторене на лозя:

  • Използвайте комбинирани торове , съдържащи и трите елемента, т.н. NPK торове. Дозата за един декар е 20-25 кг, а ако торите отделни лозички се съобразете с тяхната възраст и състояние.
  • На лозички в млада възраст до 3-5 г. на една главина разпръснете равномерно и заровете в почвата около 150 г комбинирантор. На по-стари лози и асми тази доза се завишава и е от 250 до 300 г на едно растение.