Мероприятия в лозята.

 

Какво да свършим в лозето до края на март?

 

През този месец резитбата на лозите продължава, като до края на месеца тя трябва да приключи.

Направете отрезите с обратен наклон на

пъпката на 1-2 см над нея.

Силата на резитбата съобразете с растежа на лозата. Нормално дължината на добре узрял летораст трябва да е 0,80 – 1,00 м дължина.

Ако липсват такива леторасти означава, че лозата е натоварена прекалено миналата година и е необходима по-силна резитба.

Натоварването на слаборастящи лози е 30 – 35 пъпки, на среднорастящи е 40 – 45 пъпки, а на силнорастящи и асми - до 55 пъпки.

В благоприятните дни засадете новите лози или попълнете пропадналите.

За попълване на пропаднали лози в стари масиви за предпочитане е използване на отводи от старите корени , отколкото нови и млади корени.

Направете първото подхранване с азотен тор в зависимост от почвеният тип и очакваните добиви. Внасянето на торове да става с обработката на почвата.

Ремонтирайте телената конструкция, върху която привързвате плодните пръчки и лозите.

Предвидете необходимото количество препарати за цялата година и по възможност закупувайте по-големи разфасовки, които са пакетирани или бутилирани от фирмата-производител на такива препарати.