Напукването на гроздето зависи от режима на хранене на лозата. Азотът е елемента,

който усилва растежа и задава на клетъчно ниво увеличаването на размерите. Така при засилено азотно торене , се засилва растежа на леторастите и на междувъзлията. Азотът помага за натрупването на влага в тъканите и клетките. Зърната са по-воднисти, понижава се захарността не толкова за сметка на количеството въглехидрати, колкото за сметка на понижаване на тяхната концентрация. Това се наблюдава особенно при поливане или силни дъждове в периода на зреенето. Освен това при мускатните сортове се наблюдава намаляване на мускатовия вкус. В същото време способствайки за увеличаване на обема на меката част на зърното, азота не увеличава дебелината и размера на кожицата на зърното. Увеличавайки меката част на зърното се разтегля и обвивката му, но при това значително се намалява и здравината му.

Тези ситуации се получават особено, ако преди поливка или дъжд е имало продължително засушаване. Освен че увеличава обема на зърното за сметка на меката част, увеличавайки водното съдържание на зърното, той задържа повишаването на концентрацията на захари, увелечавайки срока на зреене.