Преди засаждане

подготвяме лозичките, като подрязваме (опресняваме) коренчетата им, като дължината им трябва да е около 15-18 см. Поставяме ги в кофа с вода за един ден, където те се освежават. Зелените (вегетиращи) розички е желателно да несе поливат преди засаждане, за да бъдат по-лесно извадени от тях и почвата около корените да не се разпадне.

Засаждане на лозичките

Пристъпваме към засаждане на лозичките, като поставяме корените им върху насипаното хълмче от подготвения почвен субстрат. Много важно в случая е те да бъдат правилно разположени в пространството, както естествено са се развили, а не да са подгънати или свити. Връхната пъпка на растението трябва да бъде на 5-8 см под нивото на почвата. Ако растението е по-дълго и излиза над ямката може да бъде поставено под наклон.

След това засипваме корените с почва, като я уплътняваме около растението. Когато лозичката е напълно заровена с почва, оставяме на върха една пъпка. Около расетнието се получава кръгла вдлъбнатина от почва, за да се задържи водата, с която поливаме. Отгора можем да поставим 5 литрова пластмасова бутилка с отрязано дън, като не забравяме да махнем капачката. Това дава допълнително наогряване на земята за по-бързо вкореняване и пробуждане на пъпките. Засаждаме по-ниско с 5-8 см от хоризонталното ниво на почвата, защото когато есента засипете вдлъбнатината около лозичката, формираните през вегетацията леторасти ще са над почвата.

За по-добро нагряване на почвата, може да застелете около лозичката с черно фолио. Земята повече ще се нагрява, ще се намали изпарението на влага, няма да растат и плевели. Още один начин за допълнително наогряване на земята – да наредите в кръг около лозичката камъни, които също се нагряват и отдават топлина на почвата и растението.