След избора на мястото за

засаждане на лозичка започва изкопаването на посадъчната дупка или ямка. С права лопата се изкопава дупка с размери най-често 50/50 см, с дълбочина също 50 см (лопата и половина). Подготвя се купчина от 1 кофа добре угнил оборски тор или компост, няколко шепи пясък и лопата дървесна пепел. Вички тези компоненти се размесват добре. В центъра на предварително изкопаната ямка, се оформя конусообразна дупка дълбока 40 см и широка 30 см, в която във вид на хълмче се насипва предварително подготвената торо-почвена смеска. Готовата ямка трябва да е с дълбочина около 30 см. Наливат се 1-2 кофи вода, като се внимава да не се развали формираното в средата хълмче, върху което свободно ще се разположат колените. Желателно е посадъчното място да се подготви по-рано, за да може земята по-добре да се затопли.