Пролетно подхранване на лозята. За гарантиране на добра

реколта, почвата в лозето трябва да има достатъчно хранителни вещества. С времето, тяхното съдържание в земята намалява и лозите страдат от това. Влошава се качеството на реколтата. Растенията често са подложени на страдания от суша и мразове. Неопитният лозар может да разсъждава так, че ако на няколко пъти внесе сложни торове, проблемът ще бъде решен. Но такова мнение е погрешно, защото в различно време от годината лозата изисква в почвата да има различни хранителни вещества.

Именно затова много важно е да се усвои информацията, какви торове следва да се внасят и в кое време.

На лозата са необходими следните хранителни вещества:

. азот - за зелени растения;

. фосфор - за формиране на съцветия и узряване на гроздето;

. калий - за узряване на гроздето;

. мед - за студоустойчивост и сухоустойчивост на растенията;

. бор - за качество на реколтата;

. цинк - за повишаване на добива.

Първото пролетно подхранване на лозята се прави рано, още при отгребване на лозите след презимуване. За това се използва следния състав на минерални торове във вид на разтвор за 10 литра вода: суперфосфат – 20 г, амониева селитра – 10 г, калиев сулфат – 5 г. Този състав и количество разтвор е за торене на една лоза. Вторият път лозовия храст се подхранва със същия състав на разтвора, преди началото на цъфтеж.

Разбира се че само едни минерални торове не са в състояние да задоволят потребностите на растенията от хранителни вещества. Добре е в лозето да се внасят не само минерални , но и органични торове, като добре угнил оборски тор.