При преместване, старите лози се прихващат трудно.

Преди да извадите

лозите, първото нещо, което трябва да направите е да ги изрежете, т.е. да съкратите голяма част от надземните им части в зависимост от формировката на отглеждане.Съкращавате рамената близо до стъблото, така че да останат върху тях по 2-3 чепа с по 2 очи.

Така подготвените лози се изваждат внимателно, като се внимавастъпалните им корени да бъдат с дължина 20-30 см. При изважданетона лозите не трябва да се наранява подземното стъбло и стъпалнитекорени. Повърхностните корени, които са близо до повърхността напочвата, както и по средата на подземното стъбло, трябва да сеизрежат до основата. Оставят се само най-долните (стъпални) коренина лозата. Преди засаждането върховете на стъпалните корени леко сеподрязват, за да се опреснят връхните им части.

Лозата се засажда в предварително изкопани дупки с размери 50/50/60 см. На дъното на дупките трябва да се постави добре угнил оборски тор и 100-200 г амониева селитра. Торовете се размесват добре с рохкава почва. Лозата се поставя в дупката, като над повърхността на почвата сеоставят надземните й части. Корените на лозата свободно се разполагат, без да се подгъват, след което лозата се заравя с рохкава почва, като се притъпква добре. След засаждането се полива с няколко литра вода, а тази част от лозата, която остава над повърхността на почвата, също се заравя с рохкава почва, като се прави купчинка над нея, а най-горните очи на чепчетата трябва да останат на дълбочина 5-7 см. Засадената лоза задължително се маркира с колче. Заровените лози не трябва да се разкриват до есента, тъй като приразкриването могат да изсъхнат. Летораслите сами могат да пробиятпочвата над тях.

Почвата около лозите се обработва редовно, като не се допуска заплевеляване, а при засушаване редовно се полива.

Преместването на стари лози от едно място на друго е толкова по-успешно, колкото лозите са по-млади. Много старите лози се прихващат трудно.