Това е често срещано и неприятно явление при винопроизводството в домашни условия. Цветясването на виното се причинява от дрожди от родовете Candida, Hansenula и Pichinia. Те се развиват само когато виното има контакт с въздуха.

КАК НАЙ-ЛЕСНО СЕ ПОЗНАВА:
Образува се харакатерна бяла или сиво-бяло на цвят пелена.

КАК СЕ ПРЕДОТВРАТЯВА:
Съхранявайте виното без контакт с кислород - някои майстори покриват с парафин повърхноста, други напушват със серен двуокис(серни ленти) незаетото пространство над него, което е най-лесният начин.

АКО ВИНОТО ВЕЧЕ Е ЦВЕТЯСАЛО?
Най-лесно ще е да го източите от канелката в друг съд - това трябва да продължи сокато забележите парченца ципа.

КАКВО ОБИЧАТ ВРЕДНИТЕ ДРОЖДИ?
Образуващите пелена дрожди се развиват добре на повърхността на вина с алкохолно съдържание по-ниско от 14 об.% и не съдържащи въглероден двуокис.

КОЕ ВИНО Е ПО-ЗАСТРАШЕНО?
Дрождите, които причиняват тези процеси  се развиват по-добре при червени вина, които са  богати на екстракт.