Полезна информация за лозите.Сортът Надежда притежава изключително добри биологични и стопански качества.


Сортът Надежда е получен при кръстосването на сортовете Войводово 4 и Май 3. Листът е средно голям, петделен, понякога триделен, отгоре почти гладък, гол. Опашният вряз е отворен, лировиден, с остро дъно. Често листът е извит надолу поради пречупването на главния нерв към средата (характерно). Дръжката на листа е средно дълга.

Гроздът е средно голям, коничен, рехав. Дръжката му е дебела, жилава. Средната маса на един грозд е от 400 до 450 г.

Зърното е много едро, продълговато. Кожицата е средно дебела, крехка, жълто-зелена, а при добро огряване - кехлибарена. Консистенцията е месеста, хрупкава. Вкусът е приятен, неутрален. В едно зърно има по 2 семена. Средната маса на едно зърно е 7 ,5-8 г.

Надежда се отнася към групата на много ранните сортове грозде. Гроздето му в района на Пловдив узрява през първата половина на август. Лозите са силно растящи, с добра родовитост и добивност. При формировка омбрела коефициентът на родовитост е 1,32. Средният добив от лоза при тази формировка е около 8 кг, а от декар - около 2000 кг. Изисква смесена резитба с плодни пръчки с по 12-14 очи и чепове с по 2 очи. Подходящ е за асмовидно отглеждане.

Сортът Надежда не е склонен към изресяване и милерандаж. Подходящи за него са подложките Шасла X Берландиери 41 Б и Берландиери X Рипария СО4. Устойчивостта на лозите към мана и оидиум е в границите на останалите десертни сортове. Най-добре се развива и плододава при богати, плодородни почви и напояване.

По механичен състав на гроздето Надежда е типичен десертен сорт. Има висок процент на зърна в грозда и нисък на кожица и семена в зърната. При технологична зрелост на гроздето съдържанието на захари е от 16 до 17,1%, а на титруеми киселини - 6,5 г/л. Гроздето е с много добра транспортабилност, като запазва добре външния си вид.

Сортът Надежда притежава изключително добри биологични и стопански качества. Има ран срок на узряване с висока родовитост и добивност. Гроздовете са типично десертни с много едри и изравнени зърна. Засега той превъзхожда по едрина на зърната си най-ранните сортове, в това число и Суперран Болгар. Подходящ е за отглеждане при надморска височина до 700 м.