Полезна информация за лозите.Супериор сидлес - ранозреещ безсеменен десертен сорт грозде.


Сортът Супериор сидлес е създаден в Калифорния (САЩ). Разпространен е в Америка и Италия. В България е внесен през 1984 г. за изпитване на малки площи в районите на Пловдив, Пазарджик, Хасково, Бургас и др.

Листът е средно голям до голям, слабо нарязан, триделен, понякога петделен, слабо нагънат между нервите, гол. Опашният вряз е затворен, елипсовиден. Дръжката на листа е средно дълга до къса, гола, зелена.

Гроздът е средно голям до голям, коничен , крилат, полусбит, понякога с неизравнени по големина зърна. Дръжката му е къса, дебела, жилава. Средната маса на един грозд е 300-400 г.

Зърното е едро, овално, слабо наребрено. Кожицата му е плътна, жилава, светложълто-зелена (седефена), с белезникав восъчен налеп. Консистенцията му е твърда, хрупкава, месеста. Вкусът е сладък, приятен, неутрален. В зърната се наблюдават по две недоразвити семена, които не се чувстват при консумация. Средната маса на едно зърно е 4-5 г.

Сортът Супериор сидлес е много ран. Гроздето му узрява в началото на август.

Лозите са буйнорастящи, с много дебели леторасти. Родовитостта му е много ниска. Средният добив от лоза е 2-3 кг. Изисква стъблена формировка и дълга резитба. В Калифорния се препоръчва да се отглежда на стъблени кордонни формировки (с повече стара дървесина) и смесена резитба - с чепове с по 2 очи и 4-6 плодни пръчки с по 10-12 очи.

Сортът Супериор сидлес е склонен към милерандаж. Лозите са слабо устойчиви на мана, оидиум и ниски зимни температури. Гроздето му е сравнително устойчиво на сиво гниене. Афинитетът му с подложките е добър. Подходящи за него са по-богатите, дълбоки, топли почви. Изисква напояване. Подходящ е за асмовидно отглеждане.

Супериор сидлес е типичен безсеменен десертен сорт грозде. Процентът на масата на зърната в грозда е голям, а кожицата заема малка част от масата на зърното. При консумативна зрелост съдържанието на захари е 14,5-15,6%, а титруемите киселини са 4,7-5,5 г/л. Гроздето е много транспортабилно. То е предназначено за консумация в прясно състояние и за приготвяне на стафиди. Супериор сидлес е ранозреещ безсеменен десертен сорт, който може да се отглежда в топлите райони на страната. Възможно е да се отглежда при надморска височина до 800 м.