Полезна информация за лозите.Чауш - десертен сорт грозде с отлични вкусови качества.


Сортът Чауш произхожда от Турция, откъдето е разпространен в много други страни. У нас е известен много отдавна и се среща в цялата страна. Отглежда се асмовидно и като отделни лози. В миналото е бил разпространен масово в Пловдивскo, откъдето гроздето е било изнасяно на западните пазари.

Листът е много голям, дълбоко нарязан, пет- до седемделен, мехурчестонабръчкан, отдолу силно четинесто-мъхнат (памучесто бял). Опашният вряз е дълбок , най-често затворен. Дръжката на листа е средно дълга, средно дебела.

Цветът е функционално женски и изисква чуждо опрашване.

Гроздът е голям, коничен, понякога крилат с едно крило, полусбит до рехав в зависимост от степента на оплождане. Дръжката му е дълга, дебела, вдървесинена в основата. Средната маса на един грозд е 200-360 г. При лошо оплождане гроздът е малък, с няколко нормални едри и с много и дребни неоплодени зърна (милерандаж).

Зърното е едро, овално или яйцевидно, по-разширено към дръжчицата. Кожицата му е дебела, крехка, жълто-зелена, често с ръждиви петна. Консистенцията му е месесто-сочна. Вкусът е нежен, хармоничен, ванилен. Кожицата не се чувства при консумация. В зърното има 2 до 3 семена. Средната маса на едно зърно е между 4,5 и 6,5 г.

Сортът Чауш се отнася към ранните сортове грозде. Гроздето му узрява през втората половина на август.

Лозите са буйно растящи, с добра родовитост. При всички формировки на отглеждане изисква резитба със смесени плодни звена - чепове с по 2 очи и плодни пръчки с по 10-12 очи. При средностъблена формировка добивът от лоза е 4-5 кг, а от декар - 1200 кг и повече в зависимост от оплождането. Най-добри опрашители на сорта Чауш са сортовете Мискет хамбургски, Шасла доре, Димят и др., които цъфтят едновременно с него. Подходяща за сорта Чауш е подложката Шасла X Берландиери 41Б. Слабо устойчив е на мана и оидиум и на ниски зимни температури. Подходящи почви за отглеждането му са хумусно-карбонатпите и по-дълбоките, леки почви върху хълмисти терени с южно изложение. Чауш е типичен десертен сорт грозде. При консумативна зрелост съдържанието на захари в гроздето е от 14 до 17,6%, а на титруеми киселини - от 4,20 до 5,71 г/л.

Сортът Чауш загуби значение като промишлен десертен сорт. За личното стопанство обаче той представлява интерес като ран десертен сорт с отлични вкусови качества. Може с успех да се отглежда при надморска височина до 600 м.