Полезна информация за лозите.Изисквания на десертните сортове лози към почвата.


Десертните сортове лози предявяват по-големи изисквания към почвата в сравнение с винените. За десертните сортове лози са подходящи по-дълбоки и свежи, но не тежки и сбити почви. Те трябва да са достатъчно плодородни, с по-голямо съдържание на хумус (2,5-3,5%), с добра водозадържаща способност. Освен това трябва да бъдат осигурени с карбонати до 10-15% и с достатъчно калий, фосфор и азот. Такива са карбонатните и типичните черноземи на льосова основа край Дунав, по-леките излужени черноземи в района на Плевен, Горна Оряховица и др., алувиално-ливадните и по-структурните канелени горски почви по склоновете на Родопите, в Пловдивско, Хасковско и др. Леките песъчливи почви може да се използват за производство на десертно грозде (за предпочитане ранно) само при условие, че се напояват и се торят обилно.

На силно варовити почви, съдържащи над 40% активни карбонати, лозите боледуват от хлороза, отслабват и загиват.

Съобразно с почвените условия и особено със съдържанието на карбонати в почвата трябва да се засаждат лози, присадени върху различни подложки.

На по-дълбоки и рохкави почви, съдържащи не повече от 14% активни (25% общи) карбонати, може да се засаждат лози, присадени на подложката Рупестрнс дю Ло (Монтикола). На достатъчно дълбоки почви, съдържащи не повече от 17-18% активни (40% общи) карбонати, може да се засаждат лози, присадени на подложките Берландиери X Рипария Кобер 5ББ и Берландиери X Рипария SO4. При това трябва да се има предвид, че и двете подложки и особено SO4 са недостатъчно сухоустойчиви. На по-плитки и по-варовити почви (с 35-40% активни , или 50-60% общи карбонати) може да се засаждат само лози, конто са присадени на подложката Шасла X Берландиери 41Б.