Полезна информация за лозите.Формировката пергола Тендоне е подходяща за дворно отглеждане на лози.


При десертните сортове в някои райони на Италия, Испания и други страни намира приложение формировката пергола Тендоне. Подпорната конструкция при нея е хоризонтална с височина 2 м, подобна на използваната при нашите хоризонтални асми. Теловете се опъват в две перпендикулярни посоки през 40-50 см така, че да се образува мрежа от квадрати. Лозите се засаждат в квадрат на разстояние 2,5х2,5 или 3х3 м. Височината на стъблото е 2 м и до всяка лоза се поставя кол със същата височина над почвената повърхност. При резитбата се оставят 3-4 плодни пръчки, които се разполагат лъчеобразно (срещуположно). С течение на времето на върха на стъблото се създават 3-4 рамена, върху които се извършва смесена резитба както при формировката Гюйо.

Формировката пергола Тендоне е подходяща за дворно отглеждане на лози. Добивите при нея са високи и мястото под лозите може да се използва за други култури, които понасят засенчване и не създават трудности по отглеждането на лозите. В сравнение с формировката веранда обаче гроздето е по-засенчено, закъснява с узряването и в по-хладни години може да не достигне желаното оцветяване. Затова някои лозари предпочитат формировката двускатна пергола. Тя се използва и за украса на алеи. Неудобството при нея е, че изисква по-сложна и по-скъпа подпорна конструкция.

Алеите може да се засенчват напълно, като се оформят тунели с хоризонтална или арковидна конструкция. Стъблата, кордоните, плодните звена и леторастите на лозите , засадени от двете страни на алеята, се разполагат върху дъговидно скеле, изработено най-често от тръби и арматурно желязо с хоризонтално опънати жици тел. В зависимост от изискванията на използваните сортове резитбата на лозите може да бъде къса (само на чепове) или смесена (на чепове и стрелки или плодни пръчки).