Армира',,,0,0);" >Грозде сорт АрмираАрмира" align="left" />Полезна информация за лозите. Армира - типичен десертен сорт грозде. Сортът Армира е получен, чрез кръстосването на сортовете Мискет пловдивски и Суперран Болгар.

Разпространен е на малки площи в района на Пловдив и в опитните станции по сортоизпитване.

Листът на сорта Армира е голям до много голям, дълбоко нарязан, петделен, понякога седемделен, отгоре гладък, отдолу мъхнато-четинест. Опашният вряз е отворен, лировиден с тесен отвор. Дръжката на листа е средно дълга, дебела, виненочервена.

Гроздът на сорта Армира е голям, коничен, крилат, рехав. Дръжката му е средно дълга, средно дебела, жилава, в основата вдървесинена. Средната маса на един грозд е 350 г.

Зърното на сорта Армира е едро, овално елипсоидно. Кожицата му е дебела, здрава, но не жилава, жълто-зелена до кехлибареножълта, с добре изразено пъпче на върха. Консистенцията му е месеста, хрупкава, топяща се. Вкусът му е приятен , хармоничен, неутрален. Средната маса на едно зърно е около 5 г.

Сортът Армира не е склонен към изресяване и милерандаж. Има средна устойчивост на брашнеста мана (оидиум). Гроздето е практически устойчиво на сиво гниене. Сравнително устойчив е на ниски зимни температури. Има добър афинитет с подложките.

Лозите са силно растящи. Леторастите узряват много добре. Отличават се с висока родовитост. Средният брой гроздове на летораст е 1,25. Добивът от една лоза е от 4 до 6 кг, а от декар - от 1300 до 1500 кг. Плододава много добре на стъблените формировки Мозер, Омбрела и др. Подходящ е за асмовидно отглеждане. При резитбата изисква само чепове с по 2 очи.

Армира е типичен десертен сорт. Кожицата и семената заемат малка част от масата на зърното. При консумативна зрелост съдържанието на захари е 15,7%, а на титруеми киселини 6 г/л. Гроздето се отличава с много добра транспортабилност.

Сортът Армира има много ценни стопански качества. Може да се отглежда успешно при надморска височина до 800 м.