Полезна информация за лозите.Перл дьо Ксаба - един от най-ранните сортове грозде.


Сортът Перл дьо Ксаба произхожда от Унгария. Получен е от кръстосването на сортовете Шасла доре и Мискет Отонел. Този сорт грозде е разпространен във всички лозарски страни. В България е известен отдавна под името Ранозрейка или само Перла и е разпространен в цялата страна на малки площи.

Листът е среден до малък, слабо нарязан, петделен до триделен, отдолу слабо четинест. Опашният вряз е отворен. Дръжката на листа е средно дълга, виненочервена.

Гроздът е средно голям, цилиндрично-коничен или коничен, понякога крилат с едно крило, полусбит. Дръжката му е средно дълга, зелена, крехка. Средната маса на един грозд е 130-180 г.

Зърното е средно едро, закръглено, понякога слабо сплеснато на върха. Кожицата му е тънка, крехка, седефено-кехлибарена, просветлива. Консистенцията му е слабо месеста, сочна. Вкусът му е приятен, хармоничен, добре изразен мискетов. Средната маса на едно зърно е от 1,5 до 2,3 г. В едно зърно има средно 2 семена.

Сортът Перл дьо Ксаба се отнася към групата на най-ранните сортове грозде. Гроздето му узрява към края на юли и началото на август.

Лозите са средно растящи, с добра родовитост. Средният брой на гроздовете на летораст е 1,4. Най-подходяща формировка е стъблен или приземен Гюйо. Изисква умерено натоварване - 1-2 плодни пръчки с по 10 очи и 3-4 чепа с по 2 очи. Този сорт грозде не е подходящ за асмовидно отглеждане. Средният добив от една лоза е от 3 до 5 кг, а от един декар - от 800 до 1000 кг.

Сортът Перл дьо Ксаба (Перла) не е склонен към изресяване и милерандаж. Афинитетът му с подложките е добър. Най-добре се развива върху топли , леки и плодородни почви. Изисква напояване до началото на узряването на гроздето. Устойчивостта на лозите към ниски температури е сравнително добра.

По механичен състав на гроздето Перл дьо Ксаба е типичен десертен сорт. Кожицата и семената заемат малка част от масата на зърната. При физиологична зрелост гроздето най-често съдържа 16-17% захари и 6,5-7 г/л титруеми киселини. Трябва да се бере веднага след узряването, защото бързо омеква, лесно се напуква и гние. Има ниска съхраняемост и транспортабилност.

Сортът Перл дьо Ксаба няма промишлено значение. Подходящ е за по-хладните райони и местности с надморска височина до 800 м.