Полезна информация за лозите.Чашовидна формировка на лозата.


Формираните чашовидно лози имат късо стъбло с оформена глава , От нея лъчеобразно се формират 4-8 рамена, които излизат от един център под еднакъв наклон и с еднаква дължина. На всяко рамо има по един, а при силните и по-възрастните лози по два чепа с по едно до три очи.

Формирането на младите лози се извършва по следния начин: При засажда нето лозичката се реже на чеп с две очи. През пролетта на втората година от покаралите две пръчки по-горната се премахва с част от миналогодишния чеп, а по-долната се съкращава на чеп с две очи.

През есента на втората година или през пролетта на третата покаралите две пръчки от очите на оставения през втората година чеп се режат на чеп с по две очи. През третата година от покаралите четири пръчки от очите на оставените два чепа се формират 3 или 4 чепа по на две очи, които по-късно оформят 3 или 4 рамена на главината.

През четвъртата година покаралите 6 или 8 пръчки от оставените 3 или 4 чепа се режат, като горните се премахват, а долните се съкращават на две. При много силни лози през пролетта на втората година може да се оставят два чепа по на две очи, от които през следващата година се формират 3 или 4 рамена. В този случай формирането се ускорява с една година.

При поддържането на чашовидната формировка на лозата главина покаралите две пръчки от миналогодишния чеп се режат, като горната се отстранява с част от миналогодишния чеп, а долната се съкращава на две очи.