Полезна информация за лозите.Студоустойчивостта на лозите не е еднаква.


Студоустойчивостта на културните сортове лози не е еднаква. Обикновено сортовете с по-мека дървесина, силно родовитите и много от десертните са по-слабо студоустойчиви. Разликата между чувствителните и устойчивите на студ сортове, отглеждани у нас, е 5-6°С. С относително по-висока студоустойчивост са сортовете Каберне Совиньон, Ркацители, Мискет червен, Ризлинг, Памид, Шевка и др. Към сортовете със средна студоустойчивост спадат Мавруд, Мерло, Широка мелнишка лоза, Гъмза, Мискет хамбургски, Тамянка, Чауш и др., а към чувствителните - Болгар, Суперран Болгар, Брестовица, Кардинал, Димят, Надежда, Юни блан и др. Възстановителната способност на лозите, т.е. възможността да плододават от резервни пъпки, ъглови и черни очи е много добре изразена при местните родовити сортове Памид, Шевка, Гъмза, Димят и др.

Външно измръзналите очи не може да се разпознаят от здравите. За да се установи измръзването, събират се пръчки в края на зимата и с остро ножче или с бръснач очите се прерязват напречно. Когато са живи, пъпките имат свежо зелен цвят, а при измръзване - тъмнокафяв или черен. Така може да се установи какъв процент от очите са измръзнали. Когато дървесината е засегната, тя също почернява.

Ако се забави резитбата на лозите, може да се наблюдава, че преди да се развият, зимните очи започват да увеличават обема си, т.е. набъбват. Измръзналите очи не набъбват. След силни студове по стъблото на лозата се появяват отоци, чрез които растението се стреми да възстанови повредените тъкани.

Късни пролетни слани у нас падат докъм 20-25 април. Те са по-чести в равнинните места и особено в затворените котловинни полета. По склоновете опасността от слани е много по-малка. Асмите и високо-стъблените лози по-слабо се засягат от сланите , понеже температурата на 1,5-2 м над повърхността на почвата е значително по-висока, отколкото до самата повърхност. Не са установени различия в устойчивостта на отделните сортове лози към пролетните слани. Все пак късно развиващите се сортове (Мавруд, Юни блан, Каберне Совиньон и др.) са по-малко изложени на риск.