Полезна информация за лозите.Прищипване на лозите - какво представлява и кога се извършва.


Премахването на връхчетата на леторастите с едно-две недоразвити листа се нарича прищипване. С прищипването на лозите цели да се намали изресяването и да се регулира растежът на отделните леторасти.

Когато с прищипването искаме да предотвратим превръщането на ресите в мустаци (източване), то трябва да се извърши рано, след като се появят ресите. С пръсти се откъсват връхчетата на силните леторасти. Склонни към източване са повече десертните сортове лозе (Болгар, Шасла, Италия и др.). По-слабо е източването при асмовидно отглежданите лози. Ето защо в този случай не се налага прищипване на лозите.

Срещу изресяването по време на цъфтежа на лозите най-добре е прищипването да се направи 4-5 дни преди цъфтежа. Тогава прищипването има за резултат по-добро завързване и се получават по-сбити гроздове. Склонни към изресяване са някои винени сортове грозде, като Мискет червен, Мискет врачански, Тамянка , Ркацители, Саперави и др., а от десертните - Мискет хамбургски и Бяло без семе. При останалите десертни сортове грозде прищипване през периода на цъфтежа не се препоръчва, за да се избегне образуването на много сбити гроздове, което при тях е нежелателно.