Полезна информация за лозите.Формировка стъблен Гюйо.


Основен принцип при стъбления Гюйо е формирането на стъбло с височина 100-120 см с две къси рамена, като на всяко рамо се оставят 2-3 чепа с по 2 очи и една (единичен Гюйо) или две (двоен Гюйо) плодни пръчки на всяко рамо. Дължината и броя на плодните пръчки зависи от сорта и силата на лозите.

Формирането на лозите при стъбления Гюйо става по два начина - обикновен и ускорен. При обикновения начин лозичката през пролетта на втората година се реже на чеп с 2 очи. От тях прорастват два силни летораста, които се привързват за подпорно колче, забито до лозата.

През пролетта на третата година по-добрата от двете пръчки в единия случай се прерязва на височината на носещия тел (100-120 см) или се полага във втория случай хоризонтално по тела, като се реже на 3-4 очи от мястото на огъването. Втората пръчка поради опасността от измръзване в продължение на 4-5 години се реже на резервен чеп с 2 очи. През пролетта на четвъртата година в първия случай най-горния летораст по бъдещото стъбло се реже на къса плодна пръчка, двете едногодишни пръчки под него се режат на чепове с по 3-4 очи за оформяне на бъдещите рамена. През пролетта на петата година развилите се по бъдещите рамена зрели леторасти от най-горните очи се оставят за плодни пръчки, а от долните очи на чепове с по 2 очи. Старата плодна пръчка се премахва. При втория случай на четвъртата година леторастът , развил се непосредствено под носещия тел се полага хоризонтално по тела, противоположно на другото рамо и се реже на 3-4 очи за образуване на рамо. Леторастите от другото рамо се режат на два чепа с по 2 очи и една плодна пръчка. През пролетта на петата година на рамото, което има чепове с по два летораста, се оставя нова плодна пръчка, а старата се премахва. Другото рамо също се реже на два чепа и плодна пръчка. По време на шестата година лозите и в двата случая са вече оформени и при пролетната резитба на лозите се оставят на рамо по 2-3 чепа и по една плодна пръчка.