Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Асмите се засягат по-слабо от сланите

Полезна информация за лозите.  Асмите се засягат по-слабо от сланите, а наличието на високи стъбла и на кордони ги прави по-устойчиви на студ.

Те се опазват сравнително по-лесно от маната, но страдат по-силно от оидиум. Асмовидните формировки са традиционни за дворното лозарство. Особеностите на лозата като лиановидно растение позволява тя да се отглежда едновременно за получаване на грозде и за украса.

Характерно за асмовидното отглеждане на лозите е, че на лозите се формират стъбла, високи до 2-3 м. Родовитостта на лозите при този начин на отглеждане се повишава и при умело направляване на растежа им се създават мощни растения с обилно плододаване.

 Когато главното предназначение на асмите е производството на грозде, те се отглеждат върху специално скеле, което може да бъде хоризонтално или стреховидно (под наклон), но така, че южната страна да бъде по-висока, за да се огрява гроздето. Мястото под лозите остава свободно и може да се заеме с други култури - зеленчукови, декоративни, ягодоплодни и др., които понасят засенчване, не изискват често поливане и не се засягат от препаратите, използвани за борба срещу болестите и неприятелите по лозата. Освен това трябва да се имат предвид и карантините срокове на най-често използваните в лозарството пестициди.

За да плододават обилно и да узрява добре гроздето им, асмите трябва да се засаждат на топли, добре огрявани от слънцето места в двора, защото отдалеченото от почвената повърхност грозде закъснява с узряването си. На задушни, непроветриви места опасността от болести е голяма и плододаването е несигурно.
При засаждане на асми около постройките най-подходяща е южната страна на сградите, по-малко подходящи са западната и източната, а северната трябва да се избягва. Отглеждането на асми край огради, ако са в подходяща формировка, дава възможност да се оползотвори окрайнината на двора. Необходимо е само лозите да не бъдат засенчени от близко растящи дървета, сгради и др.

Правилният избор на сортовете е другият съществен момент при асмовидното отглеждане на лозите. За асми се предпочитат по-буйно растящите десертни сортове лози с по-едри зърна, като Супер ран Болгар, Кардинал, Брестовица, Болгар, Алфонс Лавале и Италия и др.
Сортовете грозде трябва да се подберат така, че да се осигури прясно грозде в домакинството от края на юли до късна есен, както и повече грозде за съхраняване. Когато ще се засаждат лози непосредствено до жилищните сгради. Добре е също да се постигне подходящо съчетание между сортове с различно обагрени гроздове, тъй като се получава голям естетически ефект, особено когато кордоните от отделните лози се засрещат.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates