Полезна информация за лозите.Присаждане на лозите на място. За преоблагородяване на лозя се използва присаждането на място, което от своя страна бива на зряло и на

зелено.

Присаждане на лози на зряло

Присаждане на лозите на зряло може да бъде на пълен разцеп, когато подложката и калемът са еднакво дебели, и на обикновен разцеп, когато подложката е по-дебела от калема.

Присаждането на разцеп се извършва по следния начин. Открива се главината на дълбочина 10-15 см. С трионче се прерязва стъблото по възможност на равнището на почвената повърхност, но обезателно под мястото на спойката. Отрезът се заглажда с остро ножче. С нож или със специален цепач стъблото се разцепва по диаметъра на дълбочина около 4 см. С клин или с обратната част на цепача разцепът се поддържа отворен до вместването на калема в него. Когато подложката е тънка, поставя се само един калем (при пълен разцеп), а когато е дебела - два (при обикновен разцеп).

До момента на присаждането калемите се съхраняват на студено. Калемите се нарязват с ножица на по 2 очи. Над горното око се запазва около 2 см от междувъзлието, а под долното - почти цялото междувъзлие. Долният край на калема се изостря като клин с дължина 3-4 см, като се реже от двете страни под долното око, но от едната страна по-силно, така че на върха на клина да няма сърцевина. Двата калема (при обикновен разцеп) се поставят в разцепа, като се гледа кората им да съвпада с кората на подложката. Долните пъпки на калемите трябва да бъдат обърнати навън. След поставянето на калемите цепачът се издърпва и присаденото място се привързва с рафия, за да се пристегнат калемите. Цепнатината между двата калема се закрива с парче от пръчка, кора и др. Главината се загрибва с рохкава пръст, така че да се образува купчинка от 3-4 см над последните пъпки. Мястото на лозата се означава с колче или се огражда с няколко пръчки.

За да има успех, при присаждането на лозите трябва да се спазват и някои други условия. Присаждането трябва да се извършва през пролетта (април) при топло време, когато започва напъпването на лозите. След прерязването на стъблото трябва да се изчака 3-6 дни да изплаче” лозата, за да се избегне силното навлажняване на присаденото място. Върху подложката 41 Б се присажда по-късно, а върху Монтикола - по-рано.

Присадените на разцеп лози през лятото развиват буйни леторасти, които трябва да се привързват и редовно да се пръскат до началото на септември срещу маната. Два пъти трябва да се почистят росните корени от калема. Ако се развият издънки от подложката, те се откриват и се изрязват до основата. На следващата година присадените лози, отглеждани приземно по формировката Гюйо, дават нормален добив.

Присаждане на зелено

Присаждането на лозите на зелено се извършва върху зелени леторасти със зелени калеми, когато лозите са в буен растеж - края на май или началото на юни, а за по-високите места и до края на юни. От този вид присаждане най-голямо приложение намира присаждането чрез обикновена копулания. При него главините се филизят своевременно, като се запазват по 3-4 летораста, които ще се присадят. Няколко дни преди присаждането се премахват листата, за да се ограничи изпаряването и да се създаде тургорно напрежение (сокодвижение) в тях. За калеми се избират части от леторастите на желания сорт, които по степента на развитието си отговарят на подложката. Те се изрязват на едно око, като над пъпката се запазват около 2 см от междувъзлието, а под нея - почти цялото междувъзлие. Лятната пъпка на калемите трябва едва да е дала признаци на покарване, а листът се съкращава, като се запазва само малка част от петурата. Нарязаните калеми се поставят в съд с вода, за да се поддържат свежи до момента на присаждането. При продължителна работа след няколко часа се събират нови калеми.

Върху леторастите на подложката на около 50-60 см от основата се прави полегат отрез през междувъзлието откъм страната на последната пъпка. Подобен отрез се прави и на калема под окото и по-близо до него. Подложката и калемът трябва да бъдат еднакво дебели. Калемът се поставя върху подложката и присаденото място се увива с памучен конец, чиито краища не се завързват, а само се усукват. Присаденият летораст се привързва за кол, за да се предпази от вятъра. Две-три седмици след присаждането превръзката се маха. По-нататък издънките от подложката трябва редовно да се чистят, а леторастът на присадника да се пръска с бордолезов разтвор.

Присаждането на зелено се извършва сутрин рано или привечер. Още по-добре е, ако се работи в тихо, облачно и дори дъждовно време. Това присаждане е по-малко познато на нашите лозари. Има обаче практици, които успешно го прилагат.