Полезна информация за лозите.Влияние на географските фактори върху лозата.


Елементите на климата - топлина, влажност и светлина - се изменят значително под влиянието на географските фактори - височина над морското равнище, близост на водни басейни, релеф, географска ширина и т.н.

Височината над морското равнище оказва влияние главно върху температурата на въздуха. Установено е, че при увеличаването й със 170 м температурата намалява с около 1°С. Наблюденията в Италия по склоновете на вулкана Етна и в Украйна на южния бряг на Крим в близост до морето са показали, че като се започне от 100-150 м над морското равнище, захарността на гроздето намалява с 0 , ,8 до 1,0% на всеки 100 м, а киселините се увеличават с 1‰

В тропическия пояс по-благоприятни за лозата са по-високите места, а в умерения пояс - обратно. Най-високо разположените лозя в света се срещат в Боливия - на 2500-3000 м. У нас лозя за промишлени цели се засаждат до 500 м над морското равнище. Любителски насаждения обаче при подходящ избор на мястото и сорта може да се създават и до 800 м. В този случаите трябва обезателно да бъдат поставени от южната страна на стени или сгради и да са защитени от студените северни ветрове.

Водните басейни също оказват влияние върху температурата и влажността на въздуха. Зимата край тях е по-мека, а опасността от слани и измръзване на лозите - по-малка. Големите водни площи изменят количеството на топлинната енергия, като отразяват слънчевите лъчи. У нас пролетта по Черноморското крайбрежие настъпва по-късно в сравнение с вътрешността на страната и напълването на лозите се забавя. Обратно, есента е по-топла и гроздоберът се извършва по-късно. В много страни едни от най-хубавите лозя се намират по бреговете на реките, езерата и моретата. Така е и в нашата страна край Дунав и Черно море, в Унгария - край Балатон, в Украйна - кримските лозя край Черно море, във Франция - по бреговете на Рона, Гарона и Лоара, във Германия - край Реин и Мозел, в Швейцария - край Женевското езеро и т. н.