Полезна информация за лозите.Грижи за младите лозя.


Първите години от засаждането на лозите са най-важните от големия цикъл в живота на лозовото растение. При добри грижи за лозите през този период може да се формират растения с мощна коренова система и силно развита надземна част, които да встъпят по-рано в редовно плододаване. За тази цел след засаждането на лозите почвата веднага се изорава на дълбочина 10-15 см. През целия вегетационен период тя се поддържа рохкава и чиста от плевели. Извършват се 3-4 култивирания и 1-2 фрезования. Важна грижа за лозите са разрушаването на почвената кора и изтъняването на купчинките с оглед редовното покарване на пъпките. За унищожаване на вредителите като теления и сивия червей, които прегризват леторастите в основата, купчинките се разравят, третира се около лозичката с дурсбан - 0,2% и купчинките се възстановяват отново. До поставянето на телената конструкция обработката може да се извършва в две посоки, а след това в реда могат да се използват отклоняващи се секции. При терени с по-голям наклон защитната зона (ивицата в реда) се обработва ръчно. В младите лозя не се препоръчва използването на хербициди. През есента лозите се загрибват.

Неотложна задача е опазването на младите насаждения от болестите и неприятелите по лозата. Третирането започва веднага след появата на младите леторасти над почвата и продължава до края на август, като се извършват 4-5 пръскания.

Росните корени се премахват на два пъти. След почистването през август лозите се оставят с открита спойка. През първата година те не се филизят, не се кършат и не се колтучат. Образуването на по-голяма листна маса е гаранция за мощно развитие на кореновата система.

Попълването на празните места (неприхванати и пропаднали лози) е много важно мероприятие, особено при високостъблените и широкоредови лозя, където броят на растенията на единица площ е доста редуциран. До четвъртата година попълването на празните места трябва да се извършва с присадени вкоренени лози. В малките по площ лозя може да се попълва и с вкоренени дивачки, които след това да се присадят на разцеп.

През първите години след засаждането на лозите издънките (леторастите, покарали от подложките) се унищожават, за да се засили растежът на леторастите, израснали от присадниците. През пролетта на втората година се извършват дълбоко отгрибване на лозите, резитба на чеп на две очи и почистване на всички плитко разположени корени, за да се засили растежът на стъпалните корени.

В същата година се поставя подпорната конструкция и започва създаването на съответната формировка. В случай, че не са осигурени всички материали и елементи, необходими за подпорната конструкция, задължително се поставят поне единичните колчета за привързване на леторастите, които ще послужат за формиране на бъдещите стъбла. При нужда за засилване на растежа се внасят по 10 кг активно вещество азотен тор на декар. Обработката на почвата и борбата с болестите и неприятелите по лозата са същите , както през първата година.