Полезна информация за лозите.

Бели безсеменни сортове грозде

РУСАЛКА

Създаден

е в Института по овощарство в гр. Пловдив от чл.- кор. Минчо Кондарев и колектив. Утвърден е като нов, оригинален безсеменен хибрид през 1979 г.

Русалка е най-ранният безсеменен сорт грозде. В условията на пловдивското поле узрява през първите дни на август /1-10. VIII/. Отличава се с много добър растеж и много добра родовитост. Коефициентът на родовитост е 1.10. При формировка Гюйо средният добив от една лоза е 3,403 кг, а от декар -1020 кг.

Гроздът е средно голям /218 г/, коничен, поилусбит до рехав. Зърното е средно едро /2,8 г/ , овално, месесто, хрупкаво, с приятен вкус, без семки. Кожицата е жълто-зелена, крехка.

Гроздето натрупва висок процент захари /21/ при киселинност 4,9 г/л и е подходящо за консумация в прясно състояние и за стафиди.

РАННО БЕЗ СЕМЕ

Създаден е в опитното поле по лозарство към ИСС "Образцов чифлик" в Русе по пътя на половата хибридизация и отбор от колектив: проф. Здравко Занков, ст. н. с. Иван Тодоров и агроном Димитър Митев. Утвърден е като нов и оригинален безсеменен сорт през 1990 г.

Гроздето узрява около 15-20 август. Добивът от една лоза е 4,100 кг, а от декар - 1240 кг. Гроздът е средно голям - 256 г, коничен, често крилат, рехав, до полусбит. Зърното е със средно тегло 2,18 г. Консистенцията е месеста, вкусът е неутрален, хармоничен , сокът е безцветен. Кожицата е тънка, крехка, оцветена е жълто-зелено, често със загар. Семената са под формата на рудименти, които не се усещат при ядене. След встъпване в ехнологична зрелост гроздето е с 21,2 % захари, 7,8 г/л киселини и се съхранява добре на корен. При топло и сухо време постепенно стафидира, без да се поврежда.

ТРАКИЙСКА ПЕРЛА

Създаден е в опитното поле на Катедрата по лозарство при ВСИ "В. Коларов" в Пловдив от проф. Богдан Цанков и гл. ас. Димитър Брайков. Утвърден е за нов оригинален безсеменен сорт през 1977 г.

Отглеждан приземно на формировка Гюйо, сортът се отличава със силен рас теж и много добра родовитост. Коефициентът на плододаване е 1,32. Гроздето узрява в края на август и началото на септември. Натрупва средно 18,28 % захари и 5,75 г/л киселини.

Гроздът е голям /477 г/ , коничен, разклонен, с две и повече крила, средно сбит до полусбит. Зърното е средно едро /1,88 г/, почти кръгло, месесто, приятно на вкус на вкус, сладко, с едно, по-рядко с две, недоразвити /меки/ семена. Кожицата е средно дебела, кехпибареножълта, с добре развито кафяво пъпче. Добивът от лоза е средно 6,194 кг, а от декар 1860 кг. Гроздето е устойчиво на гниене, има добра транспортабилност и съхранение. Подходящо е както за приготвяне на стафиди, така и консумация в прясно състояние.

Препоръчва се за по-топлите райони на Южна България.

ТРАКИЙСКА ПЕРЛА БЕЗСЕМЕНЕН ХИБРИД V-6

Безсеменният хибрид V-6 е получен в опитното лозе в гр Септември, Пазарджишко, от проф. Неделчо Неделчев и доц. Кунчо Стоев. Утвърден е като нов оригинален безсеменен сорт през 1953 г. Има добър афинитет с подложката Кобер 5ББ. Развива буйни лози , но е къснозреещ. Узрява през третата десетдневка на септември. Гроздът е голям до много голям (570 г), със силно развити крила, разположени от трите или четирите страни на грозда, придавайки му кръстата форма. Зърното е едро (4,4 г), продълговато. Кожицата е обагрена жълтозеленикаво, като от сгряваната страна добива розов цвят. Понякога в зърната се срещат единични семена, които са кухи, меки и при ядене не се чувстват.

Средният добив от лоза е 4,5 кг, а от декар - 1350 кг. При узряване съдържанието на захари е 20,6 %, а киселините са 4,0 г/л.

(Из книгата "Сортове лози - българска селекция")