Какво предстои на растениевъдите през декември?

Продължават профилактичните мероприятия при зеленчукопроизводството- събират се растителните остатъци и се провежда есенна оран. Оранжериите

и парниците, определени за разсад, се почистват, дезинфекцират и изорават. Целта- подготвяне на следващото оранжерийно производство. Освен това се обогатяват с оборски тор и изкуствени торове, сместа се обеззаразява.

Овощните дръвчета през декември се засаждат при дни с положителни температури. Стеблата на младите овошки се увиват със защитени срещу гризачите материали от тръстика, клонки от бодливи храсти или полиетиленови изрезки , съветва гл. експерт Ганчо Ганчев от Териториален областен офис- Стара Загора. В случай, че не е извършено пръскането на костилковите насаждения след листопада, то се провежда  при положителни температури. Пръска се с 1,5% бордолезов разтвор. Ябълковите и крушовите насаждения, заразени силно със струпясване се третират със 7% карбамид. Струята се насочва основно към почвата. През последния месец на годината се внасят и почвени хербициди, продължава извършването на профилактични мероприятия на полето и зазимяването на дърветата срещу гризачи. 

Лозарите също продължават с профилактичните мероприятия. Заразените от чума лози се изкореняват и изгарят, а мястото се обеззаразява.

Прибирането на късната реколта и дълбоката оран приключват през декември. Разхвърля се оборски тор на полето. Освен това редовно се следи състоянието на засятите култури. Ако има 2-3 ларви или 2-3 повредени растения на 1 m² задължително трябва да се третира срещу житен бегач. Активни действия се предприемат срещу полевка при повече от 2 активни колонии на дка. С цел ефективност на есенните плевели, борбата срещу тях трябва да започне още след сеитбата или в началните фази на тяхното развитие- след фаза трети лист.

Основните предимства при есенното внасяне са:

-       През този период плевелите са по-чувствителни към съответните хербициди

-       Използваните препарати се понасят по-лесно от културните растения

-      Максимален ефект се получава, когато се спазват всички технологични изисквания по отглеждане на съответната култура