Какво предстои на растениевъдите през декември?

Продължават профилактичните мероприятия при зеленчукопроизводството- събират се растителните остатъци и се провежда есенна оран. Оранжериите

и парниците, определени за разсад, се почистват, дезинфекцират и изорават. Целта- подготвяне на следващото оранжерийно производство. Освен това се обогатяват с оборски тор и изкуствени торове, сместа се обеззаразява.

Овощните дръвчета през декември се засаждат при дни с положителни температури. Стеблата на младите овошки се увиват със защитени срещу гризачите материали от тръстика, клонки от бодливи храсти или полиетиленови изрезки, съветва гл. експерт Ганчо Ганчев от Териториален областен офис- Стара Загора. В случай, че не е извършено пръскането на костилковите насаждения след листопада, то се провежда  при положителни температури. Пръска се с 1,5% бордолезов разтвор. Ябълковите и крушовите насаждения, заразени силно със струпясване се третират със 7% карбамид. Струята се насочва основно към почвата. През последния месец на годината се внасят и почвени хербициди, продължава извършването на профилактични мероприятия на полето и зазимяването на дърветата срещу гризачи. 

Лозарите също продължават с профилактичните мероприятия. Заразените от чума лози се изкореняват и изгарят, а мястото се обеззаразява.

Прибирането на късната реколта и дълбоката оран приключват през декември. Разхвърля се оборски тор на полето. Освен това редовно се следи състоянието на засятите култури. Ако има 2-3 ларви или 2-3 повредени растения на 1 m² задължително трябва да се третира срещу житен бегач. Активни действия се предприемат срещу полевка при повече от 2 активни колонии на дка. С цел ефективност на есенните плевели, борбата срещу тях трябва да започне още след сеитбата или в началните фази на тяхното развитие- след фаза трети лист.

Основните предимства при есенното внасяне са:

-       През този период плевелите са по-чувствителни към съответните хербициди

-       Използваните препарати се понасят по-лесно от културните растения

-      Максимален ефект се получава, когато се спазват всички технологични изисквания по отглеждане на съответната култура