Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Определяне на срока за прибиране на пшеницата - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Определяне на срока за прибиране на пшеницата.


Прибирането на пшеницата заема особено важно място в промишлената технология на производството на хлебно зърно. От своевременното и качественото му провеждане зависи до голяма степен както количеството, така и качеството на продукцията.

Главната задача на това заключително мероприятие е да се прибере формираният добив без загуби и с най-нисък разход на труд и средства.

Срокът за прибиране на пшеницата може да се определи правилно само при добро познаване на биологичните процеси и измененията на зърното през периода на узряването. Този въпрос има две страни: правилно определяне момента за започване на жътвата и продължителността на периода за прибиране.

В пряка връзка със срока на прибирането и неговата продължителност са следните видове загуби:

преки - от преждевременно прибиране (биологични), от недоовършани класове, от свободно оронено зърно и пречупени класове; косвени - от снижение на хлебопекарните и посевните качества от механични повреди на зърното.

Преждевременното прибиране на пшеницата винаги е свързано със загуби както от количествен, така и от качествен характер. Определяне на оптималния срок за прибирането обикновено се свързва с преустановяване на натрупването на сухо вещество в зърното.

Сигурен начин за определяне момента за започване на прибирането е ежедневното наблюдение на влажността на зърното. Трябва да се има предвид, че в края на восъчната зрелост зърното от различните сортове през отделните години се характеризира с различно водно съдържание. Това важи и за зърното в класа, което налага да се взема по-голяма проба и след добро хомогенизиране да се заделя средната проба за определяне на влажността. Недостатък на този начин за установяване на момента за започване на прибирането е необходимостта от уреди.

Безспорни са загубите и при прибиране след оптималния срок. Добивът намалява прогресивно със закъсняването на прибирането след пълна зрелост и стига до 10%. Намалението на добива се дължи на редица причини - оронване на зърното, намаляване на сухото вещество в резултат на протичащи биологични процеси в него, на низходящия поток на хранителни вещества от зърното към другите части на растението и др.

За срока за прибирането на пшеницата могат да се направят следните препоръки:

Прибирането трябва да започне през втората половина на восъчната зрелост и да приключи не повече от десет дни или след настъпване на пълната зрелост. Като се има предвид средната продължителност на восъчната зрелост при конкретните условия и крайният срок за завършване на жътвата общата продължителност на прибирането трябва да бъде най-много 10-12 дни.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates