Полезна информация за земеделските култури.Прибиране на ечемик - една от най-отговорните и нетърпящи отлагане дейности.


Ечемикът може да се прибира едно- или двуфазно (съответно чрез пряко комбайниране или разделно). Решението се взима според състоянието на посева. При по-силно заплевеляване на посева трябва да се предпочете разделното прибиране. Жътвата на ечемика се извършва в прехода към восъчна и във восъчна зрелост на зърното. Комбайнира се, когато водното съдържание на зърното се намали на 13-15%. Полученото зърно при тази технология е със стандартна влага и с чистота, при които може пряко да се съхранява.

Прякото комбайниране, или директното прибиране е масовият начин на прибиране на ечемика у нас. Към него се пристъпва, когато зърното се намира във восъчна или в пълна зрелост. След овършаване зърното се нуждае от доизсушаване и допълнително почистване от растителни примеси.

Фермерът трябва да знае, че една от най-отговорните и нетърпящи отлагане дейности в целия технологичен процес по отглеждане на ечемика е своевременното му прибиране. Причината е в лесното оронване на зърното и податливостта към опадване на цели класове. Затова забавянето на прибирането на ечемика след посочените фази може да причини големи загуби, които понякога достигат 30 и повече процента, особено в период на прибиране, когато има вероятност от валежи - през юни често явление у нас.