Полезна информация за земеделските култури.Предсеитбена обработка на почвата след много ранни и средно ранни предшественици.


Предсеитбена обработка на почвата след много ранни предшественици

У нас най-ранни предшественици, след които се засяват есенни култури, са граховата смес, репицата, тритикалето и др. Следжътвеният период до настъпване на времето за сеитба след тези предшественици е 3-4 месеца.

Обработката на почвата след тях започва с лятна оран във възможно най-ранен срок. Всяко закъснение допринася за бързо изсъхване на почвата, влошаване качеството на оранта и намаляване на добивите от пшеницата. Лятната оран се извършва на дълбочина 15-22 см в зависимост от състоянието на почвата. Възприема се такава дълбочина, при която не се образуват буци. Едновременно с оранта се извършва брануване със зъбна или дискова брана за наситняване и заравняване на почвата. По-нататък в зависимост от заплевеляването почвата се култивира или дискува на дълбочина 6-8 см. С култиватора се разрушава почвената кора и се унищожават наскоро поникналите плевели. Едновременно с култивирането се извършва брануване, за да се заравни почвената повърхност и да се намали изпарението. Ако поникнат многогодишни плевели , култивирането се удълбочава или се извършва плитка оран с брануване. До настъпване на времето на сеитба, ако валежите са малко и почвата не може да улегне, се извършва предсеитбено валиране с назъбен валяк.

Предсеитбена обработка на почвата след средно ранни предшественици

От средно ранните предшественици по-големи площи заемат фасулът, ленът и др. Времето за прибиране на тези култури съвпада най-често със засушаванията у нас. Обработката на почвата започва също веднага с лятна оран. Дълбочината на оранта се определя в зависимост от степента на засушаването. Когато почвата е суха, при оранта се кърти на буци, затова дълбочината не трябва да бъде по-голяма от 10-14 см. Ако почвата е чиста от плевели, тази обработка може да се извърши с дисков плуг или при по-леки почви - с дискови брани. При летни валежи дълбочината може да се увеличи до 16-18 см, а при силно заплевелените почви - и до 20 см. Едновременно с оранта се извършва брануване със зъбни или дискови брани. До сеитбата обработката е същата както след най-ранните предшественици.