Полезна информация за земеделските култури.Лавандула - особености в агротехниката.


Лавандулата се отглежда на едно и също място в продължение на 25-30 години. Ето защо избраното място трябва да е топло и слънчево, защитено от студени ветрове. Почвата трябва да е водопропусклива. Наклонът да не е много голям (до 10°), за да може насаждението да се обработва с машини.

Размножаването на лавандулата става чрез разсад, получен вегетативно чрез вкоренени резници. За резници се вземат едно- или двугодишни разклонения от предварително избрани туфи с дължина 8-10 см. Те се вкореняват в лехи, покрити с 5-6 см пясък. Лехите се маркират през 5 см (5x5 см) и на пресечките се засажда по един резник на дълбочина 5-6 см. Засадените през пролетта лехи се покриват с полиетилен. През вегетацията се извършва редовно поливане (дълждуване), като влажността на почвата се поддържа 80-90% от ППВ. Води се борба с плевелите. През есента при прекратяване на вегетацията резниците се изваждат с нож-скоба и се сортират.

Засаждането на лавандулата се извършва през есента или рано напролет редово със специална разсадосадачна машина или ръчно. Разстоянията между редовете са 140 см, а в реда - 30-35 см. Растенията се засаждат така, че кореновата им шийка да бъде на дълбочина 5-6 см.

По-важните грижи за насажденията от лавандула са следните. Празните места на загнилите растения трябва да се попълват редовно през есента или рано напролет. През първата година след засаждането се премахват неколкократно появилите се цветни органи, за да не се изтощават младите растения, и дългите разклонения, за да се оформят по-добре туфите. Всяка пролет се отстраняват и изсъхналите части от туфите.

Ежегодно през вегетацията се извършват 3-5 обработки на почвата. Ако не е извършено запасяващо торене, всяка година през есента преди последната междуредова обработка се тори с 8-10 кг Р2О5, а при нужда и с 8-10 кг К2О на декар. Напролет преди първата обработка в младите насаждения се внася по 5-6 кг азот на декар, а при възрастните - до 10-12 кг.

През 8-12 години растенията се подмладяват. Късно през есента или рано през пролетта те се изрязват на 5-10 см над почвата с роторни силажокомбайни или със специални машини.

Лавандулата се напада от сравнително малко болести. По-голямо значение има борбата срещу кускутата, а от неприятелите - срещу скакалците, пеещата цикадка и галовата нематода.