Полезна информация за земеделските култури.Отглеждане на зелен грах - особености в агротехниката.


Зеленият грах заема второ място в света по площ. При възможност грахът се включва в зеленчуковите сеитбообращения. Подходящи предшественици за него от зеленчуковите култури са доматите, лукът, краставиците и картофите , а от полските култури - зърнените житни. Не понася бобовите култури и себе си, затова трябва да идва след тях поне след 4 години.

Освободената от предшественика площ се обработва както за пролетните полски култури. Преди основната обработка се внасят 10 кг Р2О5 и 8 кг К2О на декар, а на кисели почви - и по 400-500 кг сатурачна вар. Торовете се разпръскват с центробежна тороразпръсквачка.

Предсеитбената обработка включва ранно пролетно брануване, а при уплътнени и заплевелени почви - и култивиране на 6-8 см с брануване. Заедно с него се внасят и 15 кг азот на декар.

Грахът се сее на равна повърхност (слят посев) на 15 см между редовете при 100 семена на 1 м2. При силно заплевелени почви се сее лентово (6-редова лента) при разстояние 60 см между лентите, 20 см между редовете в лентата и 80 семена на 1 м2. Сеитбената норма е 18-25 кг семена на декар, а дълбочината на засяване - 5-6 см. При необходимост след засяването посевът се валира. Гладкосеменките сортове грах се сеят в края на февруари, а набръчканосеменните - през март.

Грижите през вегетацията се състоят в борба срещу плевелите и в напояване. След сеитбата преди поникването площта се напръсква с хербициди. При височина на граховите растения 3-4 см се провежда слята обработка напречно или диагонално на редовете с щригелна брана или с ротационна мотика. При тази обработка се унищожават до 80% от поникналите и покълналите плевели и 3-5% от граховите растения. Това трябва да се има предвид при определяне на сеитбената норма. При лентов посев се правят 2 обработки между лентите с култиватор при височина на растенията 6-7 см и при височина 10-12 см. Грахът може да се отглежда без обработки при чисти от плевели почви и при използване на хербициди.

Зеленият грах се отглежда почти без поливане, но в Южна България 1-3 поливки с по 30-40 м3 вода на декар се отразяващ благоприятно върху добива и качеството на продукцията. Най-често се полива чрез дъждуване.

Зеленият грах се прибира в технологична зрелост на зърната при 22-24% сухо вещество в тях, което се определя със специални апарати.