Полезна информация за земеделските култури.Полски сеитбообращения на поливни площи.

При поливни условия земята може да се използва по-пълноценно , като се получават по две, а в отделни случаи даже до три реколти за една година.