Полезна информация за земеделските култури.Отглеждане на кръмно цвекло - особености.


Кръмното цвекло за нашата страна от сочните фуражни растения има най-голямо значение. Кръмното цвекло е особено добър фураж за млечните крави , свинете и младите животни.

Ботаническите особености на кръмното цвекло (Beta vulgaris var. crassa) са подобни на захарното цвекло.

Кръмното цвекло има големи изисквания към влагата и се отглежда само при поливни условия. Понася леко засенчване. Развива се най-добре на богати черноземни и наносни почви, но може с успех да се отглежда и на други почвени типове, стига да му се осигуряват достатъчно вода и хранителни вещества.

Агротехниката при отглеждане на кръмно цвекло е подобна на агротехниката при захарното цвекло. Различие има в отношението на кръмното цвекло към азота. Кръмното цвекло не влошава, а подобрява качеството си при по-обилно азотно торене, тъй като в него се образуват повече белтъчни вещества, а и добивът се повишава. Сеитбата на кръмното цвекло се извършва през март при междуредови разстояния 45 см, ако се прибира с комбайн, и 60 см, ако се прибира ръчно. Когато се засяват еднокълнови семена, сеитбената норма е 1 кг на декар, а когато се засяват многокълнови - 2-3 кг. Семената се заравят на дълбочина 3-5 см. След поникването посевът се разрежда, като в реда растенията се оставят през 22-25 см, или се отглеждат около 8000 растения на декар. Останалите мероприятия през вегетацията са както при захарното цвекло.

Прибирането на кръмно цвекло става през първата половина на октомври. Кореноплодите се изваждат най-често с цвеклоподемници, а се събират и се почистват от пръста и листата ръчно. След това се превозват, като се пазят от нараняване. Кореноплодите се нареждат в специални ровове, където се съхраняват до използването им.