Полезна информация за земеделските култури.Производство на царевица за зърно - обработка на почвата.


Обработка на почвата е начално звено в технологията за производство на царевицата за зърно и нейното правилно провеждане е основа за висококачествено провеждане на останалите агротехнически мероприятия.

Подметката на стърнището на дълбочина 10-12 см е задължителна и води до унищожаване на голяма част от плевелната растителност и запазване на почвената влага. По-добро качество се постига, когато подметката на стърнището се проведе с плуг, а не с дискови оръдия , които просушават почвата.

Основната оран за леките почвени типове се провежда на 18-20 см, а на тези със среден и тежък механичен състав на 23-25 см, като периодически на 4 години за първите се извършва продълбочаване на 26-28 см, а за вторите на 28-30 см. Високо качество на дълбоката оран се постига при извършването й до 15-20 септември. Най-подходящ начин за провеждането на дълбоката оран е фигурният без разори и гребени.

При производството на царевица за зърно пролетните обработки на почвата е необходимо да бъдат сведени до минимум, с оглед запазването на почвената влага. При първа възможност за влизане в полето се провежда ранно пролетно брануване, с което се унищожават плевелите, заравнява се повърността, намалява се изпарението на водата и се запазва почвената структура.

Непосредствено преди сеитбата на царевицата се провежда култивиране, съчетано с брануване. На леки, разпрашени и сухи площи се извършва валиране, което създава условия за нормално поникване на семената на царевицата.