Полезна информация за земеделските култури.Сладка бяла лупина - Lupinus albus „saccharatus”.

Родът Lupinus L., към който принадлежат сладките лупини, обединява в себе си повече от 300 вида и разновидности. Повечето са диворастящи, а само някои от тях, и то главно европейски, се отглеждат като културни растения.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));