Полезна информация за земеделските култури.Сладка бяла лупина - Lupinus albus „saccharatus”.

Родът Lupinus L. , към който принадлежат сладките лупини, обединява в себе си повече от 300 вида и разновидности. Повечето са диворастящи, а само някои от тях, и то главно европейски, се отглеждат като културни растения.