лупина - Lupinus albus „saccharatus” - РАСТЕНИЕВЪДСТВО" />

Полезна информация за земеделските култури.Сладка бяла лупина - Lupinus albus „saccharatus”.

Родът Lupinus L., към който принадлежат сладките лупини , обединява в себе си повече от 300 вида и разновидности. Повечето са диворастящи, а само някои от тях, и то главно европейски, се отглеждат като културни растения.